Упутство за рецензенте


Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање је 20 дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је да о томе што пре обавести редакцију. Образац рецентзентског листа можете преузети овде.

Темa броја

СРПСКИ НАРОД И НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ
прочитај више
АКТУЕЛНОСТИ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ПИТАЊА
прочитај више
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
прочитај више
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА
прочитај више